ΕΚΠΕΜΠΟΥΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΙ ΓΡΑΝΙΤΕΣ;    ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΜΕ ΑΝ ΤΟΥΣ ΒΑΛΟΥΜΕ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΜΑΣ;

Επειδή συχνά κυκλοφορούν κάποιες «κατευθυνόμενες» και κατά κανόνα «ιδιοτελείς» φήμες που συνδέουν τα γρανιτικά πετρώματα με ύπαρξη επικίνδυνης ραδιενέργειας, θεωρούμε σκόπιμο να διαλύσουμε τις σχετικές διαδόσεις, με μερικές απλές διευκρινήσεις και επισημάνσεις.

Η εκπομπή ραδιενέργειας από όλα ανεξαιρέτως τα φυσικά και τεχνητά υλικά, είναι μια φυσική διαδικασία που σχετίζεται με το ιστορικό γένεσης και κατασκευής των κάθε λογής πετρωμάτων και υλικών. Σε καμιά περίπτωση δεν συνδέεται εκλεκτικότερα με τους γρανίτες, περισσότερο από ότι μπορεί να συνδέεται π.χ. με τα μάρμαρα, τα χαλαζιακά υλικά, τα κεραμικά υλικά, τα τούβλα, τους σοβάδες ή τα συστατικά του σκυροδέματος, υλικά που όλα τους, δυνητικά μπορούν να εκπέμπουν ραδιενεργό ακτινοβολία..